NOVÁ STAS Senica s.r.o. | Nákladná doprava & Zváračská škola

 

 

 

 

 

Image4

Stiahnúť prihlášku

 

 

O nás...

Spoločnosť NOVÁ STAS Senica s.r.o. je na trhu od roku 2001.

Zabezpečujeme:
        - kamiónovú dopravu medzi Slovenskou a Českou republikou, preprava návesmi
        - nakladanie, prekladanie, skladanie tovaru autožeriavom do hmotnosti 6t

         - zaškolenia ,základné a medzinárodné kurzy zvárania, školenia potrebné pre zváranie železných a neželezných kovov a plastov (zaškolenia a základné kurzy platia v SR a ČR, medzinárodné skúšky platia v celej Európe, USA, Kanade, Austrálii aj Japonsku)

-     ručné zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou zaradenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev základné Z-E1, medzinárodné skúšky zváračov podľa normy STN EN ISO 9606,1-111 MMA (ROZ) zváranie

-     poloautomatické zváranie v ochrane plynu taviacou sa elektródou zaradenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev základné Z-M1, medzinárodné skúšky zváračov podľa normy STN EN ISO 9606,1-135, 136 MAG zváranie

-     poloautomatické zváranie v ochrane plynu taviacou sa elektródou zaradenia z vysokolegovaných austenitických ocelí (nerez) základné Z-M3, medzinárodné skúšky zváračov podľa normy STN EN ISO 9606.1-131 MIG zváranie

-     poloautomatické zváranie v ochrane plynu taviacou sa elektródou zaradenia z hliníku a hliníkových zliatin hrev  základné Z-M7, medzinárodné skúšky zváračov podľa normy  STN EN ISO 9606-2 131 MIG zváranie

-     ručné zváranie v ochrane plynu netaviacou sa elektródou  zariadenia z vysokolegovaných austenitických ocelí (nerez) základné Z-T3, medzinárodné skúšky zváračov podľa normy STN EN ISO9606.1-141 TIG (WIG) zváranie

-     ručné zváranie v ochrane plynu netaviacou sa elektródou  zariadenia z hliníku a hliníkových zliatin základné Z-T7, medzinárodné skúšky zváračov podľa normy STN EN ISO 9606-2 141 TIG (WIG) zváranie

-     ručné zváranie a rezanie plameňom zaradenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev základné Z-G1, medzinárodné skúšky zváračov podľa normy STN EN ISO9606,1-311

-     ručné rezanie a drážkovanie (plameňom) kyslíkom   zaškolenie D-G2

-     ručné tvrdé spájkovanie plameňom úradné skúšky STN EN 13585- 912 meď, nerez, mosadz

-     ručné, poloautomatické zváranie plastov polyetylén PE, polypropylén PP, polyvinylchlorid PVC, polyvinylidénfluorid PVDF, akrylonitril-butadien-styrén ABS

-     predaj zváracej techniky (OMICRON):

-     zváracie invertory GAMA 160K  od   157,90€

-     zváračka TIG GAMA 1500D HF  od   311,-   

-     zváračka MIG-MAG OMI 166     od    576,- 

-     zváračka TIG 200P AC/DC        od  1 137,- €

-     rezacia plazma CUT 40+horák   od  1 028,- €

-     redukčné ventily Ar. O2, N2,CO2, C2H2

-     zváracie káble

-     horáky

-     prídavné materiály (zváracie drôty a elektródy)

-     predaj technických  plynov (náplň aj fľaše):

-       Kyslík 40l 150Bar            od   25,20 €

-       Kyslík 50l 200Bar            od   39,-  

-       Acetylén 7kg                   od   92,40 €

-       Acetylén 10kg                 od  120,-  

-       Argón 20l 200Bar             od   56,40 €

-       Argón 40l 150Bar             od   75,60 €

-       Argón 50l 200Bar             od  134,76 €

-       Zmes Argón+CO2 40l         od     78,- €

-       Ar+CO2  50l 200 Bar          od 138.60 €

-       Oxid uhličitý 6kg               od    8,64 €

-                        30kg              od   23,40 €           

-       Dusík 50l 200Bar              od   34.80 €

-       Propán 33kg                     od   54,-  

-       Propán Bután 33kg            od   50,40 €

-     (uvedené ceny sú s DPH)