NOVÁ STAS Senica s.r.o. | Nákladná doprava & Zváračská škola

 

 

 

 

 

Stiahnúť prihlášku

 
aaa

 

Kontakt

 

Adresa:

Nová STAS Senica, s.r.o.,
Zváračská škola 072,
Štefánikova 709/57,
Prevádzka: Priemyselná ul. 278
905 01 Senica
IČO: 36241237

Telefón:                                  Tel, Fax: 034/6513962

            Doprava:                     Miroslav Provazník

                        0905/400229           

            Škola:                         Ing. Milan Jankových

                        0905/530565

            Technológ:                  Ľuboslav Kalamen

                        0908/772735

Email:                                    novastas@senicanet.sk